De Jong logo
persoonlijke professionals met passie

Een goede kennis van uw zaak

FINANCIEEL MANAGEMENT

Kenmerk van onze benadering is dat het gehele financiële proces, van het begin tot het eind, als een keten moet worden gezien. Deze keten zal zo efficiënt en zo effectief mogelijk moeten zijn opgezet. Centraal hierbij is de informatie die tussentijds verstrekt kan worden aan de directie.  Deze informatie is van cruciaal belang voor de tussentijdse (bij)sturing van de organisatie.

Deze informatie is gebaseerd op en ontleend aan gegevens uit de financiële administratie, de boekhouding. Dit betekent dat er hoge eisen aan de financiële administratie, uw boekhouding gesteld moeten worden in termen van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

De Jong Accountancy & Financieel Management ondersteunt u bij de totstandkoming en de analyse van deze interne managementinformatie.

Uitgangspunt bij onze benadering is dat de werkzaamheden ten behoeve van de interne informatievoorziening zoveel mogelijk binnen uw eigen organisatie worden uitgevoerd en dat wij, als controller op afstand, de laatste check op uw managementinformatie uitvoeren en deze met u bespreken.

Afhankelijk van de behoefte binnen uw organisatie kunnen wij ook een groter aandeel in uw periodieke informatievoorziening voor onze rekening nemen, tot aan het compleet verzorgen van uw financiële administratie en het opstellen van de managementinformatie.

Naast deze periodieke ondersteuning, bieden wij ook eenmalige ondersteuning bij:
  • Het coachen van uw financieel medewerker bij het opzetten van een basisadministratie;
  • Het coachen van uw financieel medewerker bij het uitbouwen van de basisadministratie naar een kwaliteitsadministratie;
  • Het coachen van uw financieel medewerker bij het realiseren van een informatieadministratie (behorend bij een financiële administratie ‘in control’);
  • Het efficiënt inrichten, dan wel automatiseren van het financiële proces;
  • Het ondersteunen bij het bepalen van kritische succesfacturen en het ontwikkelen van de benodigde managementinformatie;
  • Het opnieuw inrichten van uw financiële administratie zodat de benodigde en afgesproken managementinformatie hieraan ontleend kan worden.
Indien de periodieke informatievoorziening op orde is, zullen de cijfers in de jaarrekening niet meer voor verassingen zorgen. En dat willen we toch allemaal graag?

Meer weten over de stand van zaken van uw administratie? Of u in control bent?

Maak een vrijblijvende afspraak met Gerben Lap, relatiebeheerder MKB
of Dirk Buursma, relatiebeheerder Zorg & Welzijn  

ACTUEEL

Vacatures