De Jong logo
persoonlijke professionals met passie

Een goede kennis van uw zaak

ONS KANTOOR

Even voorstellen

De Jong Accountancy & Financieel Management is een accountantskantoor met jarenlange ervaring in het Midden- en Kleinbedrijf, Zorg & Welzijn en Stichtingen & Verenigingen.

De Jong Accountancy en Financieel Management werkt met korte lijnen en is mede daardoor in staat slagvaardig te handelen. De cultuur van het kantoor is open, direct en gebaseerd op goede persoonlijke relaties. De mensen die er werken zijn professionals die passie voor hun vak accountancy hebben en die hun kennis en ervaring graag willen delen met  hun klanten.

Klantgericht werken en denken staat centraal in onze dienstverlening. Een klantgerichte benadering die begint met een vertrouwensbasis tussen klant en accountant, waarin plaats is voor openheid en respect voor elkaars mening en expertise.

Een goede kennis van uw zaak

De Jong Accountancy & Financieel Management wil u meer bieden dan alleen het in kaart brengen van de jaarcijfers en het afgeven van een verklaring bij de jaarrekening.

Markten zijn sterk aan verandering onderhevig. Ondernemers, directie en bestuur moeten steeds weer alert reageren op wisselende marktbewegingen. Dit heeft vaak ook financiële consequenties en daarmee gevolgen voor de koers en voor het financiële beleid.

De Jong Accountancy & Financieel Management wil daarom kennis van uw zaak hebben door tussentijdse rapportages met u te bespreken, met oog voor de wereld achter de cijfers. Wij bieden u hiervoor ondersteuning in verschillende vormen op het gebied van financieel management, afgestemd op de behoefte binnen uw organisatie.

De Jong Accountancy & Financieel Management wil, als een goede kennis, gedurende het jaar met u sparren over het anticiperen op verwachte veranderingen in de markt en de gevolgen daarvan voor uw organisatie. Dat is onze toegevoegde waarde.

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn als het gaat om vraagstukken op strategisch, fiscaal, juridisch, organisatorisch of personeel vlak. De Jong Accountancy & Financieel Management is gelieerd aan FinFocus Adviseurs voor specialistische en hoogwaardige vraagstukken. Zodoende blijft geen enkele vraag voor u onbeantwoord en kunt u uw koers blijven varen!

ACTUEEL

Vacatures