De Jong logo
persoonlijke professionals met passie

Een goede kennis van uw zaak

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Het bestuur van stichtingen en verenigingen moet jaarlijks aan haar Raad van Toezicht, dan wel aan haar leden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Onderdeel hiervan is de verantwoording over het gevoerde financiële beleid. Hiervoor gelden vaak stringente regels en procedures die nauwgezet nageleefd moeten worden.

De leden en de toezichthouders schakelen daarbij vaak een accountant in als onafhankelijk deskundige om vast te stellen of de verantwoording conform de vigerende regels is opgesteld en of de geldende procedures zijn gevolgd.

De accountants en adviseurs van De Jong Accountancy & Financieel Management hebben jarenlange ervaring in het bedienen en adviseren van diverse stichtingen en verenigingen. Of het nu gaat om gesubsidieerde, goede doelen, maatschappelijke organisaties of een stichting met een bestemd vermogen, voor al onze huidige én nieuwe klanten geldt: De Jong Accountancy & Financieel Management ontzorgt naar behoefte.

Wilt u meer weten?
Maak een vrijblijvende afspraak met Dirk Buursma, onze relatiebeheerder voor stichtingen en verenigingen.

ACTUEEL

Vacatures