De Jong logo
persoonlijke professionals met passie

Een goede kennis van uw zaak

ZORG EN WELZIJN

De gezondheidszorg is voortdurend en steeds meer in beweging. Dit geldt ook voor de welzijnssector. De wet- en regelgeving verandert snel, overheidsbezuinigingen nemen toe, evenals de concurrentie in een vrije markt. Van zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland wordt tegenwoordig veel gevraagd. Nog veel meer dan vroeger !

Zorgaanbieders moeten kwaliteit leveren voor een scherpe prijs. Zorgaanbieders moeten ondernemen om het hoofd boven water te houden. Daarnaast hebben ze steeds vaker en steeds meer te maken met administratieve procedures en rompslomp zoals ingewikkelde en tijdrovende aanbestedingsprocedures, diverse verantwoordingen en afrekeningen richting het Zorgkantoor en diverse Zorgverzekeraars. Dit vereist een scherp en actueel inzicht in de dagelijkse bedrijfsvoering en accurate en actuele kennis over de wet- en regelgeving.

Welzijnsorganisaties hebben eveneens te maken met een hoeveelheid aan wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Diverse projecten die volgens stringente regels en procedures uitgevoerd moeten worden en die volgens complexe verantwoordingsprotocollen en –voorschriften afgerekend moeten worden.

Hiervoor heb je een accountant nodig die verstand van zaken heeft, actuele kennis paraat heeft en die kennis ook daadwerkelijk kan toepassen door jarenlange ervaring. Een gewone accountant voldoet niet aan dit profiel.

De accountants en adviseurs van De Jong Accountancy & Financieel Management hebben allemaal meer dan 20 jaar ervaring in het bedienen en adviseren van organisaties en instellingen in de gezondheidszorg en de welzijnssector. Hierbij maken ze gebruik van een groot en hoogwaardig netwerk wat wordt ingezet en gebruikt bij de advisering en ondersteuning van hun klanten in de gezondheidszorg.
Ons netwerk bestaat uit diverse contacten op uiteenlopende niveaus met de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA), diverse Zorgverzekeraars en Zorgkantoren, gemeenten (WMO-financiering) en Provincies (diverse subsidieafrekeningen en projectverantwoordingen).

Onze klanten in de gezondheidszorg zijn naast tandartsen en huisartsen, diverse AWBZ en WMO-gefinancierde zorginstellingen en ondernemingen zoals ZBC’s (Zelfstandige Behandel Centra), Hospices en particuliere initiatieven (Thomashuizen en Herbergiers).
Onze klanten laten zich graag ontzorgen door De Jong Accountancy & Financieel Management.

Wilt u zich ook laten ontzorgen?
Maak een vrijblijvende afspraak met onze relatiebeheerders Zorg & Welzijn; Doetie Kloosterman AA of Dirk Buursma.

ACTUEEL

Vacatures